Samuli
June 9, 2022

Millainen on hyvä vuokrajohtaja ja missä tilanteessa vuokrajohtajaa kannattaa käyttää?

Mikä on vuokrajohtaja?

Vuokrajohtaja on ammattilainen, joka tuodaan yritykseen vastaamaan tietyn liiketoiminta-alueen johtamisesta tilapäisesti. Yritys voi päätyä käyttämään vuokrajohtajaa monesta eri syystä, esimerkiksi sijaistamaan pidempää poissaoloa, paikkaamaan roolia edellisen johtajan erottua tai auttamaan muutosprojektissa.

Vuokrajohtajan pestin pituus vaihtelee tyypillisesti 3-24 kuukauden välillä. Parhaassa tapauksessa hän on pysyvän henkilöstön kaltainen ratkaisu, mutta joustavammilla ehdoilla. Koska vuokrajohtajuudesta ei muodostu pysyvää työsuhdetta, vältytään tähän liittyvästä byrokratiasta ja ylimääräisiltä kustannuksilta.

Vuokrajohtajat ovat tyypillisesti kokeneita ammattilaisia, jotka nappaavat uudesta tilanteesta nopeasti kiinni ja pääsevät suoraan tuottavan työn pariin heidän vastuualueelleen kuuluvan tiimin kanssa. Koska vuokrajohtaja tulee yrityksen ulkopuolelta, hän pystyy katsomaan tilanteita uudesta näkökulmasta ja tarjoamaan tuoreita ideoita koettuihin ongelmakohtiin.

Vuokrajohtajan tarkka työnkuva vaihtelee yrityksestä ja tilanteesta riippuen. Usein ne sisältävät operatiivisen toiminnan lisäksi pidemmän aikavälin strategista suunnittelua, erityisesti jos vuokrajohtaja on hankittu tarjoamaan asiantuntijuutta ja tukea muutoksen läpivientiin.

Miten vuokrajohtaja ja liikkeenjohdon konsultti eroavat toisistaan?

Vuokrajohtaja on johtamisen ammattilainen, joka täyttää tilapäisen tarpeen johtajatason henkilön roolissa. Vuokrajohtajalla on laaja kokemus alalta ja hän voi aloittaa tehtävässä ilman erityistä lisäkoulutusta. Tuore näkökulma auttaa vuokrajohtajaa toimimaan positiossaan tavallista muutoksentekijää objektiivisemmin, ja hänen vetämänä voidaan viedä läpi erilaisia muutoshankkeita, käynnistää uusia toimintoja tai ajaa toimintoja alas.

Liikkeenjohdon konsultti taas tuo yritykseen erityisosaamista ja asiantuntijuutta, mutta ei tule täyttämään tiettyä yksittäistä positiota. Konsultin tarkoituksena on auditoida yrityksen nykytilanne vertaamalla todellista toimintaa asetettuihin tavoitteisiin ja alan parhaisiin käytäntöihin. Tämän perusteella konsultti antaa konkreettisia suosituksia toiminnan kehittämiseen. Suositusten toteuttaminen jää lähtökohtaisesti yrityksen vastuulle.

Voivatko vuokrajohtaja ja liikkeenjohdon konsultti täydentää toisiaan?

Sekä vuokrajohtaja että liikkeenjohdon konsultti tarjoavat yritykselle arvokkaita näkökulmia ja uusia oivalluksia. Vuokrajohtaja osallistuu tiimin toimintaan käytännön tasolla, ja voi kehittää ratkaisuja arjen toiminnasta käsin. Konsultti taas pystyy analysoimaan toimintaa puolueettomasti ja tarjoamaan syvää tietoa alan parhaista käytännöistä.

Nämä kaksi roolia täydentävät hyvin toisiaan ja tarjoavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan ongelmanratkaisuun. Vuokrajohtajat tunnistavat ongelmakohtia, ja konsultit auttavat kehittämään niihin strategisia ratkaisuja. Esimerkiksi White Hatin vuokrajohtajapalvelu voidaan yhdistää konsultointipalveluumme, jolloin voidaan hyödyntää syväosaamistamme muutoksen tukemisessa ja vuokrajohtajan sparraamisessa.

Hyvän vuokrajohtajan ominaisuudet

Tärkein vuokrajohtajan ominaisuus on se, että hän pystyy sopeutumaan uuteen toimintaympäristöön ja sisäistämään organisaation kulttuurin ja toimintatavat. Hyvä vuokrajohtaja saa nopeasti käsityksen siitä, mitä häneltä tilanteessa odotetaan ja aloittaa tehokkaan toiminnan ilman turhia viiveitä.

Vuokrajohtajalla täytyy myös olla kyky työskennellä tehokkaasti paineen alla ja suoriutua vaatimuksistaan hänelle annetun määräajan puitteissa. Hänellä on oltava vahvat sosiaaliset taidot, jotta hän pystyy rakentamaan luottamusta työyhteisön jäseniin ja sidosryhmiin.

Hyvät viestintätaidot ovat myös läsnä vuokrajohtajan työssä monella eri saralla. Työsuhteen väliaikaisuudesta huolimatta hänen on rakennettava toimivat suhteet kaikkien hänelle merkittävien sidosryhmien kanssa.

Myös vahvat analyyttiset taidot ja strateginen ajattelukyky ovat tärkeitä vuokrajohtajalle, erityisesti saneeraus-, uudistus- ja muissa muutostilanteissa. Lisäksi hänen on luotava innostuneisuutta uudesta visiosta sen onnistuneeseen läpivientiin.

Miten löytää sopiva vuokrajohtaja?

Ensin on tärkeää määritellä, minkälaista kokemusta ja mitä taitoja vuokrajohtajalta kaivataan. Tuleeko vuokrajohtaja sijaistamaan luottopelaajaa tehokkaaseen ja toimivaan tiimiin, vai tarvitaanko hänet toteuttamaan suurempi muutos uusien tavoitteiden saavuttamiseksi? Kuinka pitkäksi aikaa vuokrajohtajalle on tarvetta? Vaikka vuokrajohtajuus onkin väliaikainen positio, myös yrityskulttuuriin sopiminen on tärkeä asia tehtävässä onnistumisen kannalta.

Kun sinulla on selkeä käsitys tarpeistasi, voi alkaa etsimään potentiaalisia ehdokkaita. Suositukset ja ammatilliset verkostot ovat hyvä paikka aloittaa, ja tätä kautta onkin mahdollista löytää huippuammattilaisia hyvin matalalla kynnyksellä.

Vuokrajohtaja on mahdollista hankkia myös niitä välittävien yritysten kautta. Näissä tapauksissa on tärkeää kysyä referenssejä aikaisemmista projekteista: minkä laajuisia projekteja yrityksen vuokrajohtajat ovat aikaisemmin toteuttaneet, keskittyvätkö he tiettyyn toimialaan tai onko heillä erikoisosaamista tietylle liiketoiminta-alueelle?

White Hatin kautta löydät interim-osaajia seuraaviin rooleihin:

  • Asiakaspalvelujohtajat
  • Palvelupäälliköt
  • Kumppanin johtamisen asiantuntijat
  • Henkilöt muihin asiakaspalvelun avaintehtäviin, kuten WFM ja laatuasiantuntijat
  • Asiantuntijat vaativiin kehitystehtäviin
  • Prosessikehittäjät
  • Asiakaspalvelun tietojärjestelmien asiantuntijat

Voit lukea vuokrajohtajapalvelustamme lisää täällä.

Yhteenvetona, vuokrajohtaja voi toimia muutoksen veturina tai lisäkätenä operatiiviseen johtoon. Parhaassa tapauksessa vuokrajohtaja on pysyvän henkilöstön kaltainen ratkaisu, mutta joustavammilla ehdoilla.

Kun kaipaat huipputyyppiä tilapäiseen tarpeeseen, ota meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme aiheesta lisää.

Blogilista