Vuokrajohtaja palveluna

Vuokrajohtaja palveluna

Muutoksen veturi tai lisäkäsiä operatiiviseen johtoon? Pysyvän henkilöstön kaltainen ratkaisu, mutta pysyvää henkilöstöä joustavammilla ehdoilla.

Kun muutoksen läpivientiin tarvitaan uutta verta tai luottopelaajasi jää pitkälle vapaalle, White Hatin Interim-palvelun kautta saat apuun notkean ja monessa liemessä keitetyn asiakaspalvelun ammattilaisen.

Väliaikainen johtaja, eli Interim-johtaja, on kotonaan saneerauksissa, uudistuksissa ja muissa muutostilanteissa. Ota yhteyttä, kun tarvitset pysyvän henkilöstön kaltaisen resurssin, mutta joustavammin ehdoin.

Jutellaanko lisää?

Osaamista väliaikaiseen tarpeeseen ja muutosten läpivientiin

Milloin vuokrajohtaja tai -asiantuntija on paras ratkaisu?

Väliaikaisen johtajan vetämänä voidaan viedä läpi erilaisia muutoshankkeita, käynnistää uusia toimintoja tai ajaa toimintoja alas. Vuokrajohtaja tai -asiantuntija on varteenotettava vaihtoehto myös silloin kun paikataan pysyvän henkilöstön pidempiä poissaoloja tai viedään läpi muutoksia, jotka edellyttävät osaamisen vahvistamista tilapäisesti.

Sillä voidaan paikata ja korjata vanhempain- tai vuorotteluvapaiden tai esimerkiksi pitkien sairaslomien aiheuttamaa osaamisvajetta.

Vuokrajohtaja tai -asiantuntija on toimiva ratkaisu etenkin muutoksen hetkellä. Muutosten läpivienti vaatii usein tuoreita ajatuksia ja uutta osaamista. Tarve voi kuitenkin olla väliaikainen.

Väliotsikko

Tuore näkökulma auttaa vuokrajohtajaa tai -asiantuntijaa toimimaan positiossaan tavallista muutoksentekijää objektiivisemmin. Lisäksi vältytään tarpeettomalta byrokratialta ja mielipahalta siinä vaiheessa, kun positiota ei enää tarvita.

Väliotsikko

Rajattu muutosprojekti, jossa tarvitaan esimerkiksi kokenutta asiakaspalvelun vetäjää, esimiestä tai asiantuntijaa väliaikaisesti on optimaali juuri ulkopuoliselle interim-johtajalle tai -asiantuntijalle. Rajatun kestoinen projekti on usein motivoiva tehtävä monessa mukana olleelle ja vaihtelua kaipaavalle asiakaspalvelun ammattilaiselle.

Interim-johtaja tai -asiantuntija uudistaa toimintaa sisältäpäin

Vuokrajohtajan ja -asiantuntijan edut

Usein muutos on helpompi saada “tarttumaan” kun se mielletään organisaation sisältä tapahtuvaksi. Vuokrajohtaja, vuokraesimies tai vuokra-asiantuntija sulautuu osaksi organisaatiota ja vaikuttaa organisaation sisältä käsin.

 • Yksinkertainen kuukausihinta sisältää koko palvelun
 • Täsmätarpeeseen hankittu osaaja nopeasti käyttöön
 • Ei kiinteitä kustannuksia
 • Ei työsuhdetta tai siihen liittyvää byrokratiaa
 • Ei erillisiä rekrytointikustannuksia

Miksi interim-resurssi kannattaa hankkia meiltä?

Vuokrajohtaja + konsultointipalvelu

 • Tunnemme syvällisesti asiakaspalvelun eri tehtävien vaatimukset
 • Meillä on laaja verkosto alan syväosaajiin ja ajantasainen tieto asiakaspalvelun osaajamarkkinasta
 • Konsultointiin yhdistettävä palvelu skaalautuu tilanteen mukaan
 • Osaamme huomioida myös organisaation kulttuurin vaatimukset
 • Meiltä löytyy osaajia myös vaativiin asiakaspalvelun muutoshankkeisiin

Meillä on uniikki mahdollisuus tarjota vuokrahenkilö yhdistettynä White Hatin konsultointipalveluun, jolloin voidaan hyödyntää myös White Hatin syväosaamista muutoksen tukemisessa ja vuokrajohtajan sparraamisessa.

Meidän kauttamme löydät interim-osaajia seuraaviin rooleihin

 • Asiakaspalvelujohtajat
 • Palvelupäälliköt
 • Kumppanin johtamisen asiantuntijat
 • Henkilöt muihin asiakaspalvelun avaintehtäviin, kuten WFM ja laatuasiantuntijat
 • Asiantuntijat vaativiin kehitystehtäviin
 • Prosessikehittäjät
 • Asiakaspalvelun tietojärjestelmien asiantuntijat

Haluatko huipputyypin tilapäiseen tarpeeseen?

Kerro meille tarpeestasi. Autamme tarvittaessa myös tehtäväkuvan tarkentamisessa ja kerromme kuinka paljon soveltuvaa osaamista työvoimamarkkinassa on tarjolla.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää