Markkina-analyysi: Asiakaspalvelun ulkoistusmarkkina Suomessa

Markkina-analyysi:
Asiakaspalvelun ulkoistusmarkkina Suomessa

Raportti piirtää helposti haltuun otettavan kokonaiskuvan asiakaspalvelun ulkoistuspalveluiden markkinasta ja tarjonnasta Suomessa.

Katsaus on riippumaton kokonaiskuva asiakaspalvelun ulkoistuspalveluiden markkinasta ja markkinaosuuksista sekä keskeisistä muutoksista 2020-2022.

Analyysi tarjoaa yritysjohdolle tukea ulkoistamiseen liittyviin valintoihin ja palveluntarjoajille riippumattoman kokonaiskuvan markkinasta ja sen kehittymisestä strategisten ja taktisten päätösten tueksi.

Kysy tai tilaa

Ulkoistuspalveluita käyttäville ja hankintaa harkitseville

Palveluntarjoajille

Raportti tarjoaa tukea ja näkökulmia ulkoistamiseen liittyviin valintoihin sekä kattavan katsauksen palveluntarjoajista vahvuuksineen ja heikkouksineen.

Ulkoistuspalveluiden tarjontakenttä on syytä tuntea erityisesti silloin kun ulkoistuskumppanin valinta, ulkoistuksen sisäänveto tai muu kumppanisuhteen kehittäminen ovat ajankohtaisia.

 1. Hahmota ulkoistuspalvelujen tarjonta erityisesti ulkoistuspäätöstä tehdessänne tai olemassa olevan ulkoistetun palvelun muutoksista päättäessänne
 2. Omaksu objektiivinen kuva koko ulkoistuspalvelujen markkinasta
 3. Tiedosta tarjontakentässä tapahtuneet muutokset ja ennakoi tulevia muutoksia

Raportista saat myynnin ja strategian kehittämisen pohjaksi kattavan kuvan ulkoistetun asiakaspalvelumarkkinan tarjonnasta ja kysynnästä.

 1. Hahmota oman yrityksesi asema ja kehittyminen suhteessa kilpailijoihin ja markkinaan kokonaisuutena
 2. Arvioi oman yrityksesi kasvupotentiaalia markkinan ja kilpailutilanteen muutosten sekä kehityksen perusteella
 3. Tiedosta keskeiset markkinassa tapahtuneet muutokset ja ennakoi tulevia muutoksia


Varmista, että tiedät markkinasta, asiakaskysynnästä ja kilpailutilanteesta vähintään saman kuin kilpailijasi!

Raportin sisältö

Raportti + asiakaspalvelun kehitystyöpaja

 • Suurimmat asiakaspalvelun ulkoistamispalveluita tarjoavat yritykset ja niiden tunnusluvut
 • Markkinan koko ja kasvu osa-alueittain vuonna 2022 sekä kehitys 2019 - 2022
 • Markkinaosuudet 2022 ja markkinaosuuksien kehitys 2019 - 2022
 • Toimijoiden omat arviot markkinan muutoksista 2022 aikana sekä odotukset 2023 kehityksestä
 • Kilpailustrategiat ja strategiset valinnat
 • White Hatin kokonaisarvio markkinan tilanteesta ja kehityssuunnista


Raportin muoto on visuaalinen ja helposti pureksittava esitysmuotoinen materiaali, joka sisältää noin:

 • 15 sisältöteemaa
 • 30 sivua
 • 18 kaaviota ja taulukkoa

Tarjoamme markkinakatsauksen mielellämme ryyditettynä työpajalla, jossa puretaan syvällisemmin johtopäätökset oman yrityksesi kannalta. Työpajassa käsitellään kartoituksen keskeiset havainnot ja tehdään johtopäätökset yrityksesi näkökulmasta. Työpaja sovitetaan erikseen palveluntarjoajan ja palveluita käyttävän yrityksen näkökulmaan.

Työpajan agenda

 1. Toimijat markkinassa ja markkinan kehitys
 2. Markkinan tarjonta ja vaihtoehdot (palveluiden käyttäjät) / Kilpailutilanne (palveluntarjoajille)
 3. Vaikutukset oman yrityksesi tilanteeseen
 4. Johtopäätökset yrityksesi kannalta


Jos olet pohtimassa ulkoistamiseen liittyviä päätöksiä, niin meiltä saat siihen napakan mutta kattavan tietopaketin ja markkinoiden perehtyneimmän näkemyksen vaihtoehdoista juuri teidän tilanteessanne.

Hinta

Raportin voi ostaa joko sellaisenaan tai sen havaintoja konkretisoivan työpajan kera.

Hinnat:

 • Raportti + työpaja hintaan 1.190 Eur + Alv
 • Pelkkä raportti hintaan 980 Eur + Alv
Kysy tai tilaa

Kokemuksia

" Erittäin opettavaista tietoa ja inspiroiva iltapäivä"  
Asiakaspalveluyrityksen liiketoimintajohtaja

Kerromme mielellämme lisää