Asiakaspalvelun
data-analyysit

Asiakaspalvelun data-analyysit

Hallitsemme asiakaspalvelun syy-seuraussuhteet, laskentakaavat, benchmarkit ja kansainväliset vertailuaineistot. Autamme hyödyntämään niitä tietopohjaisessa asiakaspalvelun johtamisessa.

Asiakaspalvelu koostuu valtavasta määrästä palvelutapahtumia, prosesseja ja ihmisiä. Samat asiat, aiheet ja toimenpiteet toistuvat rutiininomaisesti. Syy-seuraussuhteet ovat luonteeltaan pysyviä, mutta silti jokainen kohtaaminen on uniikki. Käsittelemällä palvelutapahtumista koostuvaa dataa tilastollisesti, saadaan selville asioiden mittakaavat, kehityskulut ja vaihtelut. Siksi asiakaspalvelu on ihmisten johtamisen lisäksi matematiikkalaji.

Jutellaanko lisää?

Datapohjaista ongelmanratkaisua palveluna

Analyysityön valmennusta tietopohjaisen asiakaspalvelun johtamisen avuksi

Me laskemme business caset, takaisinmaksuajat, tehokkuudet ja korrelaatiot.

Teemme trendit näkyviksi ja nostamme poikkeamat esille

Siilaamme näkyviin trendit ja autamme erottamaan todelliset poikkeamat satunnaisista heilahduksista. Ratkomme erilaisia asiakaspalvelun toimintaan liittyviä pulmia ja tuotamme analyyseilla tietoa päätöksenteon tueksi.

Jalostamme datan käyttökelpoiseksi tiedoksi

Autamme taikinoimaan asiakaspalvelun datamassaa siten, että sieltä saadaan siilattua esille merkitykselliset poikkeamat ja arvioitua niiden vaikutukset.

Opetamme loogisen ongelmanratkaisun menetelmät ja autamme tekemään harkittuja kehitystoimia juurisyyanalyysin perusteella.

Tulkitsemme olennaisen tiedon päätöksenteon tueksi

Kerromme mitä dataa tarvitset asiakaspalvelun johtamiseen niin päivittäisjohtamisen, taktisen suunnittelun kuin strategisen johtamisen tasolla. Autamme kaivamaan datan ulos tietojärjestelmistä ja muodostamme siitä merkityksellisen kokonaiskuvan.

Mallinnustyökalut ja raportoinnin kehittäminen

Autamme myös kehittämään järjestelmien raportointia siten, että saat systeemeistä ulos johtamisessa säännöllisesti tarvittavat tunnusluvut ja näkymät. Olemme myös taitavia taivuttamaan Excelistä erilaisia suunnittelu-, ennuste- ja raportointityökaluja silloin kun tarpeeseen soveltuva tietojärjestelmä ei tule kyseeseen.

Hallitsemme data-analyysin hyödyntämisen

  • Prosessien tilan kartoituksiin
  • Trendi- ja poikkeama-analyyseihin
  • Business case -laskelmiin
  • Asiakaspalvelun tunnuslukujen laskentaan


Lisäksi teemme

  • Raportointi-, suunnittelu- ja analyysityökalut
  • Asiakaspalvelun analytiikan valmennukset esimiehille ja asiantuntijoille.


Onko sinulla on asiakaspalveluun liittyvä ongelma, joka pitää ratkaista? Tai muu kysymys vailla vastausta? Me ratkaisemme sen sinulle.

Ota yhteyttä

Kokemuksia

” Arvostan Samulin ja Lauran kokemusta, ammattitaitoa ja vilpitöntä kiinnostusta asiakkaaseen. Heillä on aito kiinnostus asiakkaan ongelmaan, kyky astua asiakkaan saappaisiin ja liiketoimintaan ja reiluus kuvaa heitä hyvin. Ehkä tätä voi kutsua business-empatiaksi. ”
Tommi Siikaniva
Plus65, perustaja

Kerromme mielellämme lisää