Prosessiautomaatio

Prosessiautomaatio

Tekoäly ja automaatio vapauttaa henkilöstöä merkityksellisempään työhön. Autamme toteuttamaan muutoksen niin, että hyödyt varmistetaan käytännössä

Sisältyykö asiakaspalveluunne tylsää manuaalista työtä, jonka kone hoitaisi nopeammin ja vähemmin virhein? Haluaisitteko palvella asiakkaitanne paremmin myös ruuhka- ja ääritilanteissa?

Oletteko miettineet mitä mahdollisuuksia palvelubotit voisivat tarjota? Miten tekoälyn valjastaminen parantaisi asiakaskokemusta ja tehokkuutta teidän asiakaspalvelussanne?

Automatisoi rutiinitehtävät

Määrittele tavoitteesi

Asiakkaiden vaatimukset palvelun laadulle ja nopeudelle kasvavat alati. Meidän reseptimme tähän vastaamiseksi on yksinkertainen:

Keskitä ihmiset vaativimpiin palvelutehtäviin. Satsaa heidän osaamisensa kehittämiseen. Automatisoi loput.

Kaikki asiakaspalvelut sisältävät rutiinitehtäviä, jotka kone hoitaisi nopeammin ja vähemmin virhein. Tekoäly voi palvella asiakkaita 24 tuntia vuorokaudessa ja joissakin tilanteissa paremmin kuin ihminen.

Automatisoinnin ja tekoälyn avulla voidaan siis aidosti myös parantaa asiakaskokemusta. Automatisointi ei kuitenkaan ole aivan yksioikoista, vaan sillekin pitää asettaa selkeät tavoitteet. Investoinnin tuotto-odotus on syytä laskea auki ja laskelmassa tulee huomioida arvioitu volyymin nousu.

Paremman asiakaskokemuksen tuotto on yleensä merkittävä, mutta vaikutukset näkyvät vasta pidemmässä juoksussa. Jatkuvasti loistavan asiakaskokemuksen vaikutuksia ovat mm. normaalia korkeampi asiakasuskollisuus ja sen myötä tavallista korkeampi elinkaariarvo.

Varmista todellisen tuottavuushyödyn syntyminen

Olemme kokonaisvaltainen kumppanisi prosessiautomaatioon

Aivan keskeistä on myös miettiä mihin automatisoinnin myötä vapautunut ihmistyö suunnataan siten, että tosiasiallinen tuottavuus lisääntyy. Lisäksi tekoälyä sisältävät sovellukset ja botit vaativat kehittämistä, johon tarvitaan omanlaista osaamista ja satsauksia.

Me autamme tunnistamaan automatisointipotentiaalin, laskemaan hyödyt, valitsemaan soveltuvan teknologian, sopeuttamaan organisaation toiminnan ja tukemaan käyttöönottoa siten, että automatisoitavat prosessit perustetaan asiakaspalvelun parhaisiin käytäntöihin.

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan automaatiomahdollisuudet kokonaisvaltaisesti: kartoitamme järjestelmien integraatiotarpeet, autamme hyödyntämään tekoälyä ja botteja sekä järjestelmien mahdollistamia ketteriä työnkulkuja, vapautamme välttämättömien valikkojen hukatut mahdollisuudet ja vaikka mitä muuta.

Opastamme liikkeelle ketterästi

Nykyaikaiset pilvipohjaiset tuotteet eivät välttämättä vaadi megalomaanista määrittelyprojektia, jotta hyötyjen toteutumista pääsee kokeilemaan käytännössä. Kannustamme kokeilemaan kevyesti.

Toteutukseen vaaditaan teknologiatoimittaja, joka vastaa käyttöönotosta sekä usein myös järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisen tukemisesta. Usein on eduksi, että teknologiakumppani on mukana jo määrittelyvaiheessa, jolloin voidaan käytännönläheisesti tasapainotella teknologian mahdollisuuksien, tarpeiden ja kustannusten välillä. Meillä on paljon hyviä kokemuksia kolmikantaisesta kehittämisestä asiakkaidemme ja teknologiatarjoajien kanssa.

Valkoisen Hatun vinkit menestyksekkääseen automaatioon

Automaatio itsessään ei poista kaaosta – Lähde liikkeelle suunnittelemalla asiakkaan näkökulmasta sujuvan prosessin periaatteet.
Tekoäly vaatii opettamista siinä missä ihmisälykin – Varaa resursseja ja henkilö/henkilöitä, jotka paneutuvat teknologian hyödyntämiseen.
Monissa järjestelmätuotteissa on sisäänrakennettuja automaatioita – Hyödynnä jo tehtyjen investointien mahdollisuudet.

Hoidamme

Työnkulkujen ja prosessien suunnittelun  
Tarve- ja vaatimusmäärittelyt
Automatisointipotentiaalin kartoittamisen ja hyötylaskelmat
Teknologioiden valinnat ja teknologiakilpailutukset
Käyttöönottoprojektit
Organisaation ja työtehtävien muutoksen suunnittelun ja toteutuksen

Laitetaanko teidänkin asiakaspalvelunne tuottavuus kuntoon?

Kokemuksia

” Tavoitteena White Hatin kanssa oli asiakaspalvelun kehittäminen siten, että onnistuneen CRM-järjestelmän käyttöönoton myötä varmistetaan palveluprosessin toimivuus ja läpinäkyvyys. Myös asiakastyytyväisyyttä haluttiin parantaa. Asioita oli aiemmin yritetty tehdä liian laajasti ja monimutkaisesti.

Palveluprosessia yksinkertaistettiin, jotta järjestelmästä tuli käytettävämpi. White Hat toi esille laaja-alaisesti hyväksi koettuja käytäntöjä ja ratkaisuja. He eivät kaihda tarvittaessa kissan nostamista pöydälle, ja muutaman kerran käytiin tiukkojakin keskusteluja.  White Hatin asiantuntijat ovat kokeneita ja he uskaltavat kyseenalaistaa vanhat toimintatavat, mikä ei välttämättä kaikille alan toimijoille ole tyypillistä. ”
Timo Leivo
Kuntaliitto, entinen talous- ja hallintojohtaja

Kerromme mielellämme lisää