Prosessiautomaatio

Prosessiautomaatio

Tekoäly ja automaatio vapauttaa henkilöstöä merkityksellisempään työhön. Autamme toteuttamaan muutoksen niin, että hyödyt varmistetaan käytännössä

Sisältyykö asiakaspalveluunne tylsää manuaalista työtä, jonka kone hoitaisi nopeammin ja vähemmin virhein? Haluaisitteko palvella asiakkaitanne paremmin myös ruuhka- ja ääritilanteissa?

Oletteko miettineet mitä mahdollisuuksia palvelubotit voisivat tarjota? Miten tekoälyn valjastaminen parantaisi asiakaskokemusta ja tehokkuutta teidän asiakaspalvelussanne?

Jutellaanko lisää?

Automatisoi rutiinitehtävät

Mitä asiakaspalvelussa kannattaa automatisoida?

Asiakkaiden vaatimukset palvelun laadulle ja nopeudelle kasvavat alati. Samalla kilpailu asiakkaista kiristyy. Toisaalta tuottavuuden vaatimus asiakaspalvelussa kasvaa.

Teknologia tarjoaa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia niin ennakointiin, asiakasymmärryksen lisäämiseen, palvelun sujuvoittamiseen kuin saatavuuden parantamiseenkin.

Toisaalta ihminen on edelleen korvaamaton harkintaa, soveltamista ja empatiaa vaativissa palvelutehtävissä.

Meidän reseptimme tähän vastaamiseksi on yksinkertainen:

Keskitä ihmiset vaativimpiin palvelutehtäviin. Satsaa heidän osaamisensa. Automatisoi loput.

Kaikki asiakaspalvelut sisältävät rutiinitehtäviä, jotka kone hoitaisi nopeammin ja vähemmin virhein. Tekoäly palvelee asiakkaita 24 tuntia vuorokaudessa ja tietyissä tilanteissa sujuvammin kuin ihminen.

Tekoälyn kehittyessä keskustelevaksi ja vaiheittain tilannetietoiseksi asiakaspalvelun rutiinitehtävät siirtyvät vääjäämättä chatbottien hoidettavaksi.

Asiakaspalvelun automaatio ei ole vain chatbottien käyttöä. Automaation hyödyntämisellä voidaan parantaa muiden muassa:

 • Rutiinitehtävien suorittamisen tasalaatuisuutta
 • Palvelun saatavuutta ja vastausnopeutta
 • Kontaktimassan analysointia merkitysten ja ymmärryksen uuttamiseksi asiakasyhteydenotoista
 • Reagointia poikkeustilanteisiin sekä virhetilanteista toipumista

Aseta automatisoinnin tavoitteeksi parempi asiakaskokemus

Äkkiseltään saattaa tuntua siltä, että automaation hyödyntäminen on tehokkuuspeliä. Se on kuitenkin vain kolikon kääntöpuoli. Puhtaasti tehokkuuskeskeinen automatisointi on järkevää vain, jos asiakaskokemuksella ei ole firmallenne strategista merkitystä.

Muussa tapauksessa hävitään peli asiakkaista. Jos strategiassanne on asiakaskokemuksen parantamiseen liittyviä tavoitteita, on asiakaskokemuksen parantaminen oltava edellytyksenä myös botti- ja muissa tekoäly- ja automaatiokehityksessä. Paremman asiakaskokemuksen tuotto on kilpaillussa markkinassa merkittävä. Vaikutukset vain harmillisen usein näkyvät vasta pienellä viiveellä.

Majakan lailla loistavan asiakaskokemuksen hyötyjä ovat korkeampi asiakasuskollisuus, keskiostoksen määrän kasvu, palveluiden käytön lisääntyminen ja lopputuloksena korkeampi asiakkaan elinkaariarvo.

Miksi bottihankkeet epäonnistuvat?

Älä tee teknologiaprojekteja

Chatbot, tuttavallisesti botti, on tyypillisin tekoälyä hyödyntävä asiakaspalvelun automaatioilmentymä. Tyypilliseen bottihankkeeseen liittyy kolme ongelmaa, jotka usein upottavat excelissä hyvältä näyttäneen business casen:

1. Bottitoteutus jää keskeneräiseksi

Keskusteleva tekoäly alkaa olla teknologiana kypsää jopa suomen kielellä. Silti on helppo keksiä viisi huonoa bottikokemusta yhtä hyvää vastaan. Jos valittu teknologia on tarpeeseen nähden liian heiveröistä, tekoälyä ei ole koulutettu kunnolla tai sen käyttöä ei ole rajattu järkevästi, tuloksena on botti, joka tuntuu tyhmältä kuin saapas.

Tekoäly on kuin lapsi. Oppii jatkuvasti, mutta vain asioista, joita sille on opetettu. Niinpä botti vaatii opettajansa. Lisäksi niin botit kuin muut tekoälyä sisältävät sovellukset vaativat ylläpitoa, siivoushommia ja kehittämistä, johon on resursoitava niinikään.

2. Chatbotille ei ohjata kontakteja

Ei riitä, että botti toimii jos sitä ei käytä kukaan. Käyttöönoton pohjaksi tarvitaan kanavastrategia, jossa päätetään miten ja millaisia asiakasyhteydenottoja botille ohjataan. Kun päätökset on tehty, tarvitaan koko joukko kanavaohjaukseksi kutsumiamme toimenpiteitä, joiden avulla soveltuvat asiakaskontaktit syötetään chatbotille ja edelleen ihmisasiakaspalveluun, silloin kun botin taidot loppuvat kesken.

3. Henkilöstön määrä ja laatu eivät muutu

Jos palveluhenkilöstöä on entinen määrä ja jokaisella botti kainalossaan, niin tuottavuuden sijaan kasvavat vain kustannukset. Aivan keskeistä onkin miettiä mihin automatisoinnin myötä vapautunut ihmistyö suunnataan, jotta tosiasiallinen tuottavuus lisääntyy.

Yhtä lailla olisi virhe laittaa kaikki asiakaspalvelijat kilometritehtaalle. Ihmisen tuottamaa palvelua tarvitaan lähes kaikissa asiakaspalveluissa ja bottien kouluttamiseenkin tarvitaan ihmisiä.

Chatboteista, puheen- ja tekstintunnistuksesta ja tekoälypohjaisesta analytiikasta ja muusta asiakaspalvelun automaatiosta on moneksi. Meille näistä minkään käyttöönotto ei ole teknologiaprojekti. Jos haluat teknologian hyödyntämisestä tuloksia, lähtökohdaksi pitää ottaa toiminnan kehittäminen ja tavoitteeksi hyvä asiakaskokemus.

Olemme kokonaisvaltainen kumppanisi asiakaspalvelun automatisointiin

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan automaatiomahdollisuudet kokonaisvaltaisesti: kartoitamme järjestelmien integraatiotarpeet, autamme hyödyntämään tekoälyä ja botteja sekä järjestelmien mahdollistamia ketteriä työnkulkuja, vapautamme välttämättömien valikkojen hukatut mahdollisuudet ja vaikka mitä muuta.

Kuinka me autamme onnistumaan botin käyttöönotossa?

Chatbotin hyödyt saadaan realisoitua kun kirkastetaan ensin mitä ollaan tekemässä, suunnitellaan muutos ja testataan ennen käyttöönottoa. White Hatin kahdeksan askelta bottionneen kulkevat näin:

 1. Asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan botin rooli kanavavalikoimassa
 2. Laaditaan kanavastrategia - mitä kontakteja botille ohjataan ja miten
 3. Suunnitellaan tarvittavat muutokset asiakaspalveluorganisaatioon
 4. Lasketaan tuotto ja takaisinmaksu
 5. Valitaan soveltuva teknologia ja integraattorikumppani
 6. Testataan rajatuilla asiointitapauksilla
 7. Tarkennetaan suunnitelmaa testien perusteella ja päätetään käyttöönotosta
 8. Jatkokehitetään datan ja käyttökokemusten perusteella

Kuinka me autamme onnistumaan muun automaation käyttöönotossa?

Muun asiakaspalvelun automaation käyttöönotto sujuu samantyyppisellä askelluksella, mutta prosessissa voidaan oikaista silloin, kun teknologian käyttöönotto ei vaadi vaikuttamista asiakkaiden käyttäytymiseen.

Opastamme liikkeelle ketterästi

Nykyaikaiset pilvipohjaiset tuotteet eivät välttämättä vaadi megalomaanista määrittelyprojektia, jotta hyötyjen toteutumista pääsee kokeilemaan käytännössä. Kannustamme kokeilemaan kevyesti.

Kokeile - Kehitä - Skaalaa

Toteutukseen vaaditaan teknologiatoimittaja, joka vastaa käyttöönotosta sekä usein myös järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisen tukemisesta. Usein on eduksi, että teknologiakumppani on mukana jo määrittelyvaiheessa, jolloin voidaan käytännönläheisesti tasapainotella teknologian mahdollisuuksien, tarpeiden ja kustannusten välillä. Meillä on paljon hyviä kokemuksia kolmikantaisesta kehittämisestä asiakkaidemme ja teknologiatarjoajien kanssa.

Valkoisen Hatun vinkit menestykselliseen asiakaspalvelun automaatioon

Automaatio itsessään ei poista kaaosta – Lähde liikkeelle suunnittelemalla asiakkaan näkökulmasta sujuvan prosessin periaatteet.
Tekoäly vaatii opettamista siinä missä ihmisälykin – Varaa resursseja ja henkilö/henkilöitä, jotka paneutuvat teknologian hyödyntämiseen ja asiointiprosessin kehittämiseen.
Monissa järjestelmätuotteissa on sisäänrakennettuja automaatioita – Hyödynnä jo tehtyjen investointien mahdollisuudet.
Vertaa teknologiainvestoinnin järkevyyttä prosessin parantamisella saavutettavaan hyötyyn – Pienillä volyymeilla teknologia ei välttämättä maksa itseään takaisin.

Hoidamme

Palvelustrategian ja kanavastrategian suunnittelun
Työnkulkujen ja prosessien muotoilun  
Tarve- ja vaatimusmäärittelyt
Automatisointipotentiaalin kartoittamisen ja hyötylaskelmat
Teknologioiden valinnat ja teknologiakilpailutukset
Käyttöönottoprojektien johtamisen
Organisaation ja työtehtävien muutoksen suunnittelun ja toteutuksen

Valjastetaanko tekoäly parantamaan teidänkin asiakaspalvelun tuottavuutta?

Kokemuksia

” Tavoitteena White Hatin kanssa oli asiakaspalvelun kehittäminen siten, että onnistuneen CRM-järjestelmän käyttöönoton myötä varmistetaan palveluprosessin toimivuus ja läpinäkyvyys. Myös asiakastyytyväisyyttä haluttiin parantaa. Asioita oli aiemmin yritetty tehdä liian laajasti ja monimutkaisesti.

Palveluprosessia yksinkertaistettiin, jotta järjestelmästä tuli käytettävämpi. White Hat toi esille laaja-alaisesti hyväksi koettuja käytäntöjä ja ratkaisuja. He eivät kaihda tarvittaessa kissan nostamista pöydälle, ja muutaman kerran käytiin tiukkojakin keskusteluja.  White Hatin asiantuntijat ovat kokeneita ja he uskaltavat kyseenalaistaa vanhat toimintatavat, mikä ei välttämättä kaikille alan toimijoille ole tyypillistä. ”
Timo Leivo
Kuntaliitto, entinen talous- ja hallintojohtaja

Kerromme mielellämme lisää