Mentorointi

Mentorointi

Mentorointi on konkreettinen ja tehokas tapa tukea osaamisen kehittymistä. Lisäksi mentorilta saa sparrausta vaativiin tilanteisiin. Mentorointisuhde perustuu avoimeen, molemminpuoliseen ja tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen.

Tyypillisesti mentorina toimii senioritason osaaja, jolla on mentoroitavaa (aktoria) pidempi kokemus alasta. Vertaismentorointi voi kuitenkin olla yhtä hyödyllistä.

Kullan arvoisten neuvojen lisäksi, on arvokasta päästä ylipäätään keskustelemaan sellaisen ihmisen kanssa, joka ymmartää alaa, jolla aktori toimii. Ennen kaikkea mentori on aktorin rinnallakulkija ja ajatusten jakaja.

Jutellaanko lisää?

Mistä tarve mentoroinnille kumpuaa?

Millaista mentorointia White Hat tarjoaa?

Moni asiakaspalvelun vetäjä tai asiakaspalvelun muutoksesta vastaava osaaja jää asiakaspalvelun muutosmyllerryksissä yksin. Asiakaspalvelua ymmärtävät vertaiset oman firman sisällä ovat usein kortilla. Aina vertaistukea ei oikein löydy talon ulkopuoleltakaan.

Mitä korkeammalla hierarkiassa ollaan, sitä yksinäisempää tekemine tuppaa olemaan.  

Johdatko muutosta yksin ilman ammatillista tukea?

Myös asiantuntija on vaarassa jäädä oman osaamiskuplansa vangiksi. Kehittävää tukea kollegoilta on mahdollista saada sitä vähemmän, mitä suuremmaksi osaamiskuilu ammattilaisten välillä kasvaa. Myös koulutusten anti on rajallinen, eivätkä ne tavallisesti ratkaise työympäristökohtaisia ongelmia.

Kaipaatko henkilökohtaista sparrausta?

Mentoroinnissa ollaan aina henkilökohtaisten kysymysten ja kokemuksellisen tiedon äärellä. Sen lisäksi, että mentorointi tuo lisää kierroksia osaamisen kehittämiseen, se lisää reflektoinnin kautta myös aktorin ammatillista itsetuntemusta.

Tarjoamme kokeneen keskustelukumppanin ja sparrausta myös muissa luottamuksellisissa, ammatillisiin asioihin, omaan kehittymiseen ja uravalintoihin liittyvissä kysymyksissä. Mentorointi räätälöidään tilanteeseesi sopivaksi.

Mentorointia muutostilanteissa. Luottamuksellisesti ja objektiivisesti

Valmentavan otteen vaihtoehtona tai sen rinnalla tarjoamme myös ratkaisulähtöistä ongelmanratkaisua, jossa otamme myös kantaa asioihin ja ratkomme ongelmia, vuorovaikutteisesti yhdessä.

Olemme asiakaspalvelun vetäjän objektiivinen ja luottamuksellinen kumppani muutostilanteissa, joissa monenlaiset ihmissuhteet, valintojen paljous ja muutoksien synnyttämät komplikaatiot kiertävät mittarin helposti punaiselle.

Mentorointi soveltuu erityisen hyvin

vertaistueksi muutostilanteisiin
avuksi omaan kehittymiseen ja uravalintoihin liittyvissä kysymyksissä
henkilövalintojen sparraamiseen
vuorovaikutteiseen ongelmanratkaisuun
ennen muutoksia, muutosten aikana ja muutosten jälkeen.

Saammeko kulkea kanssasi?

Ryhdymme mielellämme palloseinäksi asiakaspalvelun johtamisen matkallasi. Soita tai laita viestiä, niin jutellaan! Se ei maksa mitään.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää