Raportti: Asiakaspalvelun tila ja kehityskohteet

Markkinakatsaus: 
Asiakaspalvelun tila ja kehityskohteet

Ensimmäinen kattava ja riippumaton kokonaiskuva suomalaisen asiakaspalvelun kehittämisen kohteista ja prioriteeteista yksissä kansissa!

Asiakaspalvelun tilasta Suomessa on ollut montaa mielipidettä, joten päätimme hankkia mietintöjen ja päätöksenteon tueksi faktaa. Kartoitimme asiakaspalvelun vastuuhenkilöiden tuntemukset ja koostimme niistä katsauksen, joka tarjoaa asiakaspalvelujohdolle objektiivista benchmark-tietoa kehittämisen tueksi.

Vertaa omaa kehitysagendaanne ja kehittämisen nykytilaa suhteessa muihin organisaatioihin. Positioi organisaatiosi oikein ja perusta seuraavat asiakaspalvelun kehitystoimenne koviin faktoihin.

Jutellaanko lisää?

Raportin sisältö

Raportti + Asiakaspalvelun kehitystyöpaja

Katsaus sisältää tietoa asiakaspalvelun tilasta Suomessa, sekä markkinaolosuhteista ja niiden hyödyntämispotentiaalista. Kartoituksen kohderyhmänä oli yli 150 henkeä työllistävät organisaatiot asiakaspalveluintensiivisillä toimialoilla.

Katsaus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitkä ovat asiakaspalvelun tärkeimmät kehitysalueet ja mikä on tyytyväisyys nykytilaan?
  2. Mitkä ovat konkreettiset kehitysaikomukset?
  3. Miten organisaatiot arvioivat kehityspanostuksiensa riittävyyttä?
  4. Mitä asiakaspalvelussa mitataan?
  5. Hyödynnetäänkö asiakaspalvelua myyntikanavana?
  6. Suunnitellaanko toimintaa ja investointeja ennalta?


Katsauksessa selvitettiin ensin asiakaspalvelun eri osa-alueiden kehittämisen tärkeyttä ja vastaajien tyytyväisyyttä nykytilanteeseen. Seuraavaksi kartoitettiin varsinaisia kehitysaikomuksia ja panostuksia sekä tyytyväisyyttä panostusten määrään.

Erityisteemana asiakaspalvelun ulkoistaminen

Erityisenä kohteena selvitettiin asiakaspalvelun ulkoistamisen merkitystä ja siihen liittyviä aikomuksia sekä vastaajien mielikuvia palveluiden tarjoajista.

Lisäksi selvitettiin asiakaspalvelun strategiaa ja suunnitelmallisuutta sekä johtamisen tukena käytettäviä mittareita.

Tarjoamme markkinakatsauksen mielellämme ryyditettynä työpajalla, jossa puretaan syvällisemmin johtopäätökset oman yrityksesi kannalta. Työpajassa käsitellään kartoituksen keskeiset havainnot ja keskustellaan johtopäätöksistä yrityksesi näkökulmasta.

Työpajan agenda

  1. Johdanto: tutkimuksen tausta ja tavoitteet
  2. Asiakaspalvelun kehityskohteet
  3. Kehitysaikomukset ja kehittämisen painopisteet
  4. Johtopäätökset yrityksesi näkökulmasta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Kerromme mielellämme lisää