Asiakaspalvelun auditointi

Asiakaspalvelun suorituskyvyn auditointi

Auditoinnissa muodostetaan kokonaiskuva asiakaspalvelun nykytilasta ja siilataan esiin kehityskohteet, joiden parantamisella saavutetaan suurimmat hyödyt.

White Hatin Asiakaspalvelun auditointi lähtee toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista ja päättyy suositukseen niistä toimenpiteistä, joista on eniten hyötyä vallitsevassa tilanteessa.

Jutellaanko lisää?

Asiakaspalvelun Auditoinnin tarkoitus

Miten auditoinnista otetaan hyöty irti

Asiakaspalvelun Auditointi vastaa kysymykseen: Mitkä nykytilanteessamme tehtävissä olevat toimenpiteet edistäisivät kehittymistämme eniten? Se ohjaa kohti tasalaatuista ja sujuvaa asiakaspalvelua sekä suorituskykyistä ja skaalautuvaa palvelutuotantoa.

Pelkkä toiminnan tason tarkasteleminen ilman, että sen perusteella tehdään toimenpiteitä, on melko hyödytöntä. Meidän mielestämme kaiken toiminnan pitää tähdätä kehittymiseen.

Nykytilan analyysi on työkalu jatkuvaan parantamiseen

Kehittyminen vaatii jatkuvien, pienten muutosten tekemistä. Siksi auditointi ei tuota suurinta lisäarvoa muusta toiminnasta irrallisena selvityksenä, vaan se kannattaa ajatella säännöllisenä kehitystoiminnan kuntotestinä, jonka perusteella valitaan vallitsevassa tilanteessa eniten suorituskykyä kasvattavat treenit ja toimenpiteet.

Säännöllinen auditointi auttaa myös välttämään ylikuntoa ja hyödytöntä hikoilua priorisoimalla tekemisiä.

White Hatin resepti todella hyödylliseen auditointiin

Miksi ja milloin asiakaspalvelua kannattaa auditoida?

Dokumentointi on kaiken prosessimaisen toiminnan A ja O, mutta pelkkää dokumentoinnin tasoa tarkasteleva auditointi on mielestämme puppua. Kunnon auditoinnissa mennään paikan päälle ja katsotaan myös todellista toimintaa.

Oman toiminnan tasoa kannattaa verrata alan parhaisiin

Vertaamalla todellista toimintaa asetettuihin tavoitteisiin ja alan parhaisiin käytäntöihin, saadaan selvitettyä asiakaspalvelun todellinen tila. Dokumentaation tarkastelu on toki mukana, mutta ei suinkaan ainoa totuudenlähde.

White Hatin Asiakaspalvelun auditointi perustuu seuraaviin kulmakiviin:

  1. Verifioimme prosessien toiminnan sekä käytettävissä olevaan dokumentaatioon ja mittausdataan perustuen että käytännössä havainnoiden ja haastatellen
  2. Arvioimme prosessit vakioidulla mallilla keskenään vertailukelpoisesti
  3. Vertaamme nykytilaa globaaleihin parhaisiin käytäntöihin huomioiden yrityksen omat tavoitteet
  4. Käytämme mittapuuna globaalisti parhaimman 25 prosentin suoritustasoa*
  5. Annamme kunkin prosessin tilasta selkokielisen arvion vakioidulla asteikolla
  6. Annamme konkreettiset kehityssuositukset priorisoituna sekä vaikuttavuuden että toteutettavuuden perusteella huomioiden yrityksen tilanne


Auditoijamme ovat COPC-sertifioituja. Esittämämme näkemykset eivät siis perustu pelkästään omaan kokemukseemme.

Asiakaspalvelun auditointi on paikallaan aina kun halutaan selvittää asiakaspalvelun toiminnan taso kokonaisuutena. Erityisen hyödyllinen se on muutosten yhteydessä. Nykytilan kartoitus on tärkeää esimerkiksi strategiauudistuksen, uuden johtajan tai vaikkapa yrityskaupan yhteydessä.

Auditointi antaa objektiivisen kokonaiskuvan toiminnan tasosta

Auditoimalla saadaan selkeä käsitys siitä missä ollaan. Tulevaisuudessa onnistumista voidaan peilata tähän tarkastuspisteeseen. Auditoinnin pohjalta jatkokehittäminen on helpompi pohjata tosiasioihin.

Lisäksi auditoinnissa nousee yleensä esiin myös sellaisia henkilöstön ideoita, toiveita ja turhaumia, joissa piilevä potentiaali kannattaa valjastaa hyötykäyttöön.

Kuinka laaja auditoinnin tulisi olla?

Kuinka usein auditointi olisi syytä tehdä?

Ensisijainen suosituksemme on, että kannattaa tarkastella kokonaisuutta. Asiakaspalvelun kausaalisessa maailmassa on paljon selkeitä vuorovaikutussuhteita ja riippuvuuksia eri prosessien kesken. Auditoimalla toimintaa tunnistettuja kipupisteitä laajemmalta alueelta saadaan varmemmin oikea diagnoosi ilman, että sorrutaan hoitamaan pelkkiä oireita juurisyiden sijasta.

Täsmäauditointi sopii täsmävaivaan - jos se tiedetään ennalta

Paikkansa on toki myös täsmäauditoinneille, joissa tarkastellaan vain muutamia tarkoin valittuja ydinprosesseja. Tämä on mielekästä silloin kuin ollaan tekemässä (tai on jo tehty) muutoksia juuri kyseisissä prosesseissa.

Annamme aina erikseen suosituksemme siitä millä laajuudella auditointi kannattaa juuri teidän tilanteessanne toteuttaa.

Ymmärrys kehittymisestä ja kehittymisen suunnasta, kehittymisen vauhdista ja syistä on vielä nykytilaakin tärkeämpi tieto.

Parhaan hyödyn saat auditoimalla toimintaa säännöllisesti

Sopiva auditointifrekvenssi riippuu tavoiteltavasta toiminnan kypsyystasosta. Kerta-auditointi paljastaa kriittisimmät kehityskohteet mutta ei kerro kehittymisestä.

Paras hyöty auditoinnista saavutetaan, kun kehittymistä seurataan jatkoauditointien avulla vuosittain. Näin tilannekuva säilyy kirkkaana jatkuvasti. Kelpo käytäntö on tehdä vuorovuosin kokonaiskartoitus ja vuorovuosin keskittyä mittaamaan edistyminen edellisessä auditoinnissa havaituissa kehityskohteissa.

Kannustusta piinaamisen sijaan

Onko asiakaspalvelun sertifiointi mielessä?

Auditointi on jännittävä paikka. Vastuuhenkilöt suhtautuvat siihen kuin koulutodistusten jakoon. Vaikka arvioitavana ovatkin prosessit, näkyy jokaisessa prosessissakin jonkun ihmisen kädenjälki. Siksi on luonnollista, että joku ottaa prosessiin kohdistuvan arvioinnin aika henkilökohtaisesti.

Kehitä - Kohdista - Kannusta

Auditoinnin tavoitteena on auttaa prosesseista vastaavia ihmisiä kehittymään ja loistamaan - ei lannistaa eikä pilkata. Toisaalta sellaista asiakaspalvelua emme ole vielä auditoineet, jossa ei olisi kehityskohteita. Siksi olemme vuosien saatossa opetelleet kuinka tulosten käsittelyssä keskitytään olennaiseen ja rakennetaan positiivinen ja kehitysmyönteinen ilmapiiri, joka auttaa ihmisiä tarttumaan tarmolla auditoinnissa havaittuihin kehityskohteisiin.

Sertifioinnilla saadaan standardoitu todistus, joka toimii todisteena tehdyn työn ja toiminnan tasosta. Sertifioinnin hyöty kasvaa, jos sitä voidaan käyttää markkinoinnissa. Sertifikaattien suhteen kannattaa varmistaa etukäteen saadaanko saavutetulle sertifioinnille ja siihen tehdylle investoinnille riittävästi tuottoa.

Suorituskykysertifikaatti tarjoaa mittapuun

Mielestämme asiakaspalvelun toiminnan johtamisen ja kehittämisen kannalta hyödyllisin sertifikaatti on sellainen, joka arvioi prosessien suorituskykyä ja vertaa prosesseja suhteessa asiakaspalvelun parhaisiin käytäntöihin. Pelkkä dokumentaatioon keskittyvä sertifiointi jää helposti hyödyiltään pieneksi.

Autamme mielellämme myös sertifikaatteihin liittyvässä pohdinnassa, sopivan sertifikaatin valinnassa ja valmentautumisessa sen suorittamiseen.

Palvelun parantamisessa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

35%
kuluttajista on sitä mieltä, että brändien omistajat ovat onnistuneet vastaamaan heidän odotuksiinsa ja tarpeisiinsa asiakaspalvelussa.
30%
asiakaspalvelussa asioivista asiakkaista joutuu näkemään merkittävästi vaivaa asiansa ratkaisemiseen.
4x
suurempi todennäköisyys menettää asiakas hänen otettuaan yhteyttä asiakaspalveluun.

Kartoituksesta toimenpiteisiin

Hyvin suunniteltu on vasta puoliksi tehty. Olemme enemmän kuin iloisia jos pääsemme kanssanne myös laittamaan toimeksi auditoinnissa havaittuja kehitystarpeita ja opastamaan prosessien kehittämisen saloihin.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä minkälainen auditointi auttaa teitä kehittymään seuraavalle tasolle.

Ota yhteyttä

Kokemuksia

” Kävimme läpi tietyt kapeikot yhdessä ja saimme käyttöömme hyviä työkaluja. Nykytilan analyysi nosti esiin tärkeitä asioita. White Hat rakensi meille siltaa, joka auttaa kahta eri kulttuuria kulkemaan kohti uutta organisaatiota mahdollisimman kivuttomasti. ”
Irene Holmberg
Rainmaker, Contact Center -liiketoiminnan Ihmisistä jaKulttuurista vastaava johtaja

Kerromme mielellämme lisää